Gewerbe

Naszym klientom oferujemy przygotowanie dokumentacji i wniosków w zakresie:

  • Założenia spółki – doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy
  • Członkostwa w IHK
  • Meldunku do Gewerbeamt
  • Meldunku do Finanzamt
  • Członkowstwa w Berufsgenossemschaft (BGV)
  • Unternehmerkarte
  • Umów o pracę ze spółką
  • SOKA-BAU

i wiele innych indywidualnych usług.